Mail og Telemarketing Software

Quickguide - Eksport af resultater og data
Søgning

Der kan søges på flere felter ad gangen samtidig. Tilstræb at skabe det søgeresultat, som indeholder de emner man skal bruge og ikke flere. Så er det ikke nødvendigt at markere emner i resultatet og responstiden er optimal. Der kan søges på intervaller for dato felter og tal felter, ved at vælge >< (,) i dropdown-menuen og adskille intervallet med komma. F.eks. "100,200" for at få et resultat mellem 100 og 200.

Emneudtræk

For at trække emner ud i en eksport vælges hvilken type i dropdown-menuen.
· Tabel Oversigt = Excel
· Emnerapport (fra skabelon) = Afrapportering til kunder som Word/Wordpad fil.
· Bekræftelser (fra skabelon) = Mødebekræftelser til emner med mail (html).

Dernæst vælges mellem ”Mail eksport” eller ”Fil eksport”
En Mail eksport sender møde bekræftelserne direkte til emnerne (ved mødebekræftelse) eller emnerne til kunden (ved emnerapport).
En Fil eksport giver mulighed for at gemme tabel eller emnerapport som fil.


Behandling af udtræk til excel.

Tabel oversigt eksporteres i .csv-format, som kan åbnes med excel. Hvis man har danske indstillinger på sin pc skal man vælge [semikolon (;) separeret], engelske brugere skal vælge [komma (,) separeret] og vil filen åbne korrekt i Excel uden popups.
Man skal i ældre versioner af Excel oplyse hvordan filen skal opdeles, da al data som udgangspunkt placeres i een kolonne og ikke separeret i flere kolonner.
Man gør således :
Marker kolonne A, vælg Data og Tekst til kolonner. Vælg Afgrænset, tryk Næste. Afkryds semikolon og tryk Udfør. Data står nu i adskilte kolonner og listen kan gemmes som excelfil.

© Copyright PhonePilot - 2019