Mail og Telemarketing Software

Quickguide - Import af emne data

Filtyper:
Excel filer, text filer og Vcard filer kan importeres. For .txt filer: Kun tabulator separerede filer.

Parring af importfelter efter upload
Systemet antager hvilke felter skal parres ud fra ligheder i navnene. Forkerte antagelser skal derfor rettes manuelt. Alle felter fra importfilen kan parres med systemfelter og ekstrafelter. Parres der med et ekstrafelt som ikke er tilknyttet opgaven, oprettes det automatisk. Mangler der et passende ekstra info felt, skal det oprettes af projektleder eller administrator.

Afslutningsvis:
Efter import vil afviste emner kunne downloades. Grunden til afvisningen ses i den sidste kolonne.
Efter afsluttet import anbefales det at tjekke at emnerne er parret korrekt, til de felter man har regnet med, inden emnerne tages i brug. Hvis der er sket en forkert parring af felter, kan de importerede emner nemt slettes og der kan importeres igen. Det sker ved at finde de emner som er "behandlet af leder" fra og med idag. Brug evt tidspunkt efter datoen hvis der har været importeret flere gange. Skriv for eksempel 28-04-2010 10:00:00 hvis importen skete kl 10:02.

Dubletter:
Ved importen kan skabes to typer dubletter:
Fildubletter - To emner i filen havde samme telefonnummer.
Opgavedubletter - Et emne i filen havde samme tlf nummer som et emne allerede importeret.
© Copyright PhonePilot - 2019